Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Dalyvavimas Šv. Mišiose sekmadieniais

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIA
DALYVAVIMAS ŠV. MIŠIOSE SEKMADIENIAIS

TVARKARAŠTIS

2020-2021 m. m.

Sekmadieniais į Šv. Mišias mokiniai ateina kartu su  tėveliais.
Spalio mėn. kalbamas Rožinis. Kaip kalbėti rožinį?
Gavėnios laikotarpyje einamas Kryžiaus kelias.

Spalio mėn. 04 d., Pasaulinė vaikų adoracijos diena, 11.00 val. visų mokyklų 4 kl. vaikai  kviečiami dalyvauti Šv. Mišiose.

Gegužių progimnazijos, ,,Sandoros” progimnazijos – 8 kl. mokiniai, kurie ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui, sekmadieniais Šv. Mišiose dalyvauja 18.00 val.

Lapkritis

Laikas
9.30 val.
Laikas
11.00 val.
Gytarių progimnazijaSaulės pradinė
Gegužių progimnazija – (vaikai su tėveliais, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai).Dainų progimnazija
,,Sandoros” progimnazija – (vaikai su tėveliais, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai).,,Romuvos” progimnazija

Gruodis

Laikas
9.30 val.
Laikas
11.00 val.
Saulės pradinėGytarių progimnazija
Dainų progimnazijaGegužių progimnazija – (vaikai su tėveliais, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai).
,,Romuvos” progimnazija,,Sandoros” progimnazija – (vaikai su tėveliais, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai).

Sausis

Laikas
9.30 val.
Laikas
11.00 val.
Gytarių progimnazijaSaulės pradinė
Gegužių progimnazija – (vaikai su tėveliais, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai).Dainų progimnazija
,,Sandoros” progimnazija – (vaikai su tėveliais, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai).,,Romuvos” progimnazija

Vasaris

Laikas
9.30 val.
Laikas
11.00 val.
Saulės pradinėGytarių progimnazija
Dainų progimnazijaGegužių progimnazija – (vaikai su tėveliais, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai).
,,Romuvos” progimnazija,,Sandoros” progimnazija – (vaikai su tėveliais, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai).

Kovas

Laikas
9.30 val.
Laikas
11.00 val.
Gytarių progimnazijaSaulės pradinė
Gegužių progimnazija – (vaikai su tėveliais, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai).Dainų progimnazija
,,Sandoros” progimnazija – (vaikai su tėveliais, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai).,,Romuvos” progimnazija