Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Didysis Antradienis

DIDYSIS ANTRADIENIS mūsų bažnyčioje.

Prieš vakaro šv. Mišias buvo pašventinti p. Staselės padaryti vainikėliai, skirti Velykų procesijoje dalyvausiančioms mergaitėms. Labai ačiū!

Po šv. Mišių giedojome „Kalnus“. Dalyvavo svečiai giedoriai iš Nemakščių ir Adakavo parapijų, Šiaulių žemaičių kultūros draugijos nariai.

Labai ačiū visiems už bendrystę!

LRT Panoramoje – apie mus ir antradienį giedotus Žemaičių Kalvarijos kalnus…