Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Didysis Penktadienis

DIDYSIS PENKTADIENIS, Kristaus kančios ir mirties pamaldos: „Tėve į Tavo rankas atiduodu savo dvasią.”…

Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų. Šią naktį garbinamas šventasis kryžius, ant kurio mirė mūsų Išganytojas.

Pamaldos baigiamos šventojo kryžiaus pagarbinimu – pabučiavimu ir procesija į Kristaus kapą… Verkite Dievo angelai šventieji…