Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Didžioji savaitė ir Šv. Velykos

DIDŽIOJI SAVAITĖ

Balandžio 2 d., sekmadienį, VERBŲ SEKMADIENIS – Jėzaus Kristaus įžengimas į Jeruzalę, Didžiosios savaitės pradžia.
Verbų sekmadienį per visas Šv. Mišias bus šventinamos tikinčiųjų atsineštos verbos.
Sumos metu, 12:30 val., vyks Verbų sekmadienio procesija. Kviečiame tikinčiuosius jungtis į procesiją.

Balandžio 3, 4 ir 5 d., pirmadienį, antradienį ir trečiadienį šv. Mišios įprastu laiku: ryto 8 val., vakaro – 18 val.

Balandžio 4 d., antradienį, DIDYSIS ANTRADIENIS po 18:00 val. vakaro šv. Mišių bus giedami „Kalnai“. Atvyksta svečiai giedoriai iš Nemakščių ir Adakavo parapijų. Kviečiame dalyvauti ir giedoti kartu.

Balandžio 6 d., DIDYSIS KETVIRTADIENIS – Paskutinės Vakarienės šv. Mišios 18 val. Dvylikai vyrų bus atlikta kojų plovimo liturgija.

Balandžio 7 d., DIDYSIS PENKTADIENIS – Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus diena. Švento Kryžiaus pagarbinimas 18 val.

Balandžio 8 d., DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – Velyknaktis. Žiburių liturgija, krikšto pažadų atnaujinimas 18 val.
Atsineškite savo krikšto žvakę, arba bažnyčioje bus galima įsigyti pašventintą žvakę.

VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Velykos)

Balandžio 9 d., sekmadienį, VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Velykos). Prisikėlimo šv. Mišios ir iškilminga procesija – 8:00 val. Kviečiame tvirtus vyrus (nešti vėliavas), įvairaus amžiaus moteris ir jaunimą jungtis į procesiją.

Kitos šv. Mišios Velykų dieną bus aukojamos 11 val. Ir 12:30. Velykų rytą bus pašventinti tikinčiųjų atsinešti velykų pusryčių valgiai.
Dėmesio – vakaro šv. Mišių nebus!

Balandžio 10 d., pirmadienį, VELYKŲ ANTROJI DIENA. Šv. Mišios bus aukojamos 9:30, 11:00 ir 12:30 val. Velykų koncertas 14:00 val. Daugiau >
XL festivalio RESURREXIT atidarymas 19:00 val. Daugiau >
Dėmesio! Ryto 8 val. ir vakaro 18 val. šv. Mišių nebus!