Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Didžioji savaitė parapijoje ir šv. Velykos.

Kovo 24 d., sekmadienis, KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS, iškilmė. – Jėzaus Kristaus įžengimas į Jeruzalę, Didžiosios savaitės pradžia.
Verbų sekmadienį per visas Šv. Mišias bus šventinamos tikinčiųjų atsineštos verbos.
Sumos metu, 12:30 val., vyks Verbų sekmadienio procesija. Kviečiame tikinčiuosius jungtis į procesiją.
Kitos šv. Mišios: 8:00; 9:30; 11:00 ir 18:00 val.

Kovo 25, 26 ir 27 d., pirmadienį, antradienį ir trečiadienį, šv. Mišios įprastu laiku: ryto – 8 val., vakaro – 18 val.

Kovo 25 d., Didysis Pirmadienis. Po 18:00 val. vakaro šv. Mišių bus giedami „Kalnai“. Atvyksta svečiai giedoriai iš Nemakščių ir Adakavo parapijų. Kviečiame dalyvauti ir giedoti kartu.

Kovo 28 d. Didysis tridienis, Didysis Ketvirtadienis, Paskutinės Vakarienės šv. Mišios 18 val. Dvylikai vyrų bus atlikta kojų plovimo liturgija.

Kovo 29 d. Didysis tridienis, Didysis Penktadienis, Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus diena. 17:30 Kryžiaus Kelio mąstymas: 18 val. Švento Kryžiaus garbinimo liturgija. Rinkliava bus daroma Šventoje Žemėje gyvenantiems krikščionims paremti.

Kovo 30 d., Didysis Šeštadienis, Velyknaktis. Žiburių liturgija, Krikšto pažadų atnaujinimas 18 val.
Atsineškite savo krikšto žvakę, arba bažnyčioje bus galima įsigyti pašventintą žvakę.

Kovo 31 d., sekmadienį – VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Velykos). Šv, Mišios 8:00, 11:00, 12:30 val.

Prisikėlimo šv. Mišios ir iškilminga procesija – 8:00 val. Kviečiame tvirtus vyrus (nešti vėliavas), įvairaus amžiaus moteris ir jaunimą jungtis į procesiją. Velykų rytą bus pašventinti tikinčiųjų atsinešti Velykų pusryčių valgiai. Dėmesio – vakaro šv. Mišių nebus!

Balandžio 1 d., pirmadienis – II-oji ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 9.30, 11:00, 12:30 val.

Šv. Mišios bus aukojamos 9:30, 11:00 ir 12:30 val. Po jų, 14 val., muzikinė popietė „Velykų šviesa“.

Dėmesio! Ryto 8 val. ir vakaro 18 val. šv. Mišių nebus!