Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Didžiojo Penktadienio Viešpaties Kančios pamaldos

Didžiojo Penktadienio Viešpaties Kančios pamaldos. Pamaldas vedė kunigas Gediminas. Vyko Kryžiaus Kelio mąstymas, Švento Kryžiaus garbinimo liturgija. Pamaldų pabaigoje Švč. Sakramentas buvo  perneštas į Jėzaus Kristaus kapą. Keletas akimirkų.

Nuotraukos

Psalmė Ps 31. P.: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią.

Evangelija † Jn 18, 1 – 19, 42: Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia pagal Joną

Švento Kryžiaus pagarbinimas