Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Dievo Žodžio skaitymo grupelės

Edita Niekytė, Maldos su Šventuoju raštu grupelės narė.

Pastebėta, kad nemažai žmonių save vadina tikinčiais vien dėl to, kad yra pakrikštyti ir neneigia Dievo, kad  retsykiais nueina į bažnyčią. Jie savo tikėjimą stengiasi liudyti užpirkdami Mišias, uždegdami žvakutę bažnyčioje ar prie kapo, sukalbėdami poterius… Ir daugiau nieko.

Ką daryti? Kas nori būti tikras krikščionis turi tikėti ir suvokti tai, ką išpažįstame maldoje „Tikiu…“. Turi elgtis pagal Evangeliją, o ti daugiau nei Dešimt Dievo įsakymų.

Būtina stengtis geriau pažinti tikėjimą, keliaujant Šv. Rašto eilutėmis. Vienam žmogui skaityti Bibliją nelengva. Todėl plinta mažos Šventojo Rašto skaitymo ir dalijimosi jo supratimu grupelės.

Mūsų parapijoje pirmiausia pradėjo veikti grupelė vyrams „Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“. „Veiklieji vyrai“ rankasi sykį per mėnesį parapijos salėje.

Yra ir bendra grupelė – vyrams ir moterims, būtent „Lectio Divina“ (lot. Dievo Žodžio / Laiško skaitymas). Ne šiaip Šv. Rašto skaitymas, o maldingas. Dalyvių grupelės negausios.

 Šv. Raštas – tai Dievo Žodis, tai – Dievo laiškas, skirtas mums. Užsiėmimo metu skaitome ir apmąstome Šv. Rašto ištraukas, stengiamės įsigilinti į tai, ką šiandien Šv. Raštas mums kalba, ką Dievas nori pasakyti skaitančiajam. Dalijamasi mintimis, kas palietė širdį. Apmąstoma, ką turėčiau keisti savo gyvenime…

„Šventojo Rašto skaitymas ir apmąstymas, bendra malda – labai reikalingos treniruotės dvasiai. Maldos grupė – pagalba ir paskata pasilikti Dievo meilėje. Kartu ugdoma ir asmeninė malda“ – maždaug taip apie susitikimų poveikį savo ne vienas tos grupelės narių.

Straipsnis iš jubiliejinio, 30 metų parapijos sukakčiai skirto laikraščio; 2023 m. spalio mėn., Nr. 1.