Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Eucharistinės adoracijos naktys

ŠVČ. SAKRAMENTO EUCHARISTINĖS ADORACIJOS NAKTIS (EAN)
(Garbinimas tyloje ir bendrais liturginiais veiksmais)

Švč. Sakramento adoracija – tai asmeniškas ir bendruomeninis susitikimas su Eucharistiniu Jėzumi ir Jo garbinimas tyloje ar bendrais liturginiais veiksmais. Tai ypatinga dėkojimo mūsų Išganytojui šventė, kurioje aktyviausia parapijos bendruomenės dalis vienijasi maldos budėjime. Švč. Sakramento adoracija mums leidžia regimu būdu išgyventi Dievo artumą ir suprasti, kad Dievas visada su mumis.

Eucharistinėje adoracijoje kiekvienas galime ateiti į asmeninį susitikimą su Viešpačiu, pabūti jo artumoje. Galime Jėzui išsakyti savus rūpesčius, sunkumus bei tikėtis, kad gyvasis Viešpats savo gydančia malone prisilies prie mūsų žaizdų ir suteiks naujo dvasinio bei fizinio gyvybingumo. Galime padėkoti už globą ir palaimą asmeniniame ir šeimos gyvenime.

 Ateikime visi, kurie ieškome tiesos ir gėrio, supratimo ir atleidimo, gyvenimo prasmės ir vilties. Ateikime visi, kurie turime tikėjimo abejonių, išgyvename nusivylimą ar artimo žmogaus atstūmimą. Viešpaties artumoje būsime pripildyti Dievo dovanojama viltimi, ramybe ir meile.

 Ateikime melstis už Lietuvos dvasinį prisikėlimą. Adoracijos metu išsakykime Viešpačiui kas mus šiandien labiausiai neramina ir ko mes labiausiai norėtume sau ir visiems Lietuvos žmonėms, pradedant tais, kurie vadovauja šaliai ir baigiant pačiais silpniausiais mūsų visuomenės nariais    Turėkime viltį, kad ši maldingumo priemonė atneš gražių dvasinių vaisių, ypač tikėjimo atnaujinimo mūsų gyvenime.