Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gavėnios pradžia

40 dienų Gavėnios kėlionė prasidėjo. 40 dienų Gavėnios laikotarpis tęsis iki Šv. Velykų. Gavėnios laikotarpiu sąmoningi katalikai Nesilinksmina. Pradedant Pelenų Diena, Gavėnios penktadieniais visiems krikščionims yra privalomas pasninkas.

Gavėnios laikotarpiu mūsų bažnyčioje vyks Kryžiaus Kelio mąstymas: penktadieniais 17:30 val., sekmadieniais 12:00 val.

Vasario 14 d., trečiadienį taip pat ir šv. Valentinas, o mūsų bažnyčioje kaip ir kasmet – SUŽADĖTINIŲ IR SUTUOKTINIŲ DIENA. Pelenų Trečiadienio šv. Mišiose – 8, 11 ir 18 val. dalyvaujantys sutuoktiniai po šv. Mišių atnaujino santuokos įžadus.

Su Pelenų Diena! Su šv. Valentinu! Juk abi dienos skelbia tą pačią žinią – Dievo brangiausia Dovana žmogui – MEILĖ!