Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gavėnios Rekolekcijos – Dvasinis atsinaujinimas

Kviečiame į Gavėnios rekolekcijas!

Rekolekcijos jaunimui:
Kovo 19 d., sekmadienį, 17 val., vedėjas kun. teol. lic. Tomas Janavičius.

Rekolekcijos parapijai:
Kovo 25 d., šeštadienį, 16:30 val., vedėjas monsinjoras teol. lic. Aurelijus Žukauskas;
Kovo 26 d., sekmadienį, 16:30 val., vedėjas kun. dek. liturg. lic. Mindaugas Grigalius.

Rekolekcijų programą apima mąstymai, sąžinės patikrinimas, susitaikymo sakramentas – išpažintis, konferencijos, giesmės, šv. Mišios ir homilija.

Būkime sąmoningi katalikai ir tinkamai pasirenkime šv. Velykų sutikimui!