Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gegužės mėn. parapijoje

Gegužinės pamaldos giedamos sekmadieniais prieš sumą ir kitomis dienomis 17:30 val.

Gegužės 2 d. 18:30 val. vyks Dainų muzikos mokyklos koncertas.

Gegužės 5 d. 13 val. Sandoros progimnazijos vaikučių I Šv. Komunija.

Gegužės 6 d. – Motinos diena ir Šv. Juozapo Darbininko atlaidai. Procesija prieš sumą. Po sumos – vyks klasikinės gitaros koncertas.           
11 val. Gegužių progimnazijos vaikučių I Šv. Komunija.

Gegužės 9 d. Polifonijos koncertas.

Gegužės 11 d. Giesmių pynė Marijai. 10 val. Šv. Mišias aukoja Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis.

Gegužės 12 d. 18 val. Romuvos progimnazijos vaikučių I Šv. Komunija. Po Šv. Mišių – koncertas.

Gegužės 13 d. 12:30 val. Šv. Mišias aukoja ir naujai pastatytus vargonus šventina Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis.

9:30 val. Saulės pradinės vaikučių I Šv. Komunija.

Gegužės 20 d. – Sekminės. Procesija prieš sumą.
11 val. Dainų progimnazijos vaikučių I Šv. Komunija.

Gegužės 27 d. 11 val. Gytarių progimnazijos vaikučių I Šv. Komunija.

Gegužės 31 d. 10 val. Šv. Mišios už Šiaulių miesto darželinukus „Vaikystės spindulėlis.“

Esate laukiami.