Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gegužės mėn. parapijoje

 1.  Gegužinės pamaldos 17 val.
  Švč. Mergelės Marijos litanija
 2.  Gegužės 2 d. – Motinos diena ir Šv. Juozapo Darbininko atlaidai. Procesija prieš sumą. Po sumos vyks koncertas.
 3.  Nuo gegužės 2 d. iki gegužės 9 d. imtinai visose Šv. Mišiose melsimės jūsų aukotojų intencijomis už gyvas ir mirusias motutes.
 4.  Gegužės 14 d. pradedamas maldų Šventajai Dvasiai devyndienis.
 5.  Gegužės 15 d. 17:30 val. bažnyčioje vyks maldavimų procesija, prašant Dievą taikos, sveikatos ir derliaus.
 6.  Gegužės 16 d. – Kristaus žengimas į Dangų (Šeštinės).
 7.  Gegužės 23 d. – Šventosios Dvasios Atsiuntimas (Sekminės). Procesija prieš sumą.
 8.  Gegužės 24 d. – Švč. M. Marija, Bažnyčios Motina.
 9.  Gegužės 27 d. – mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis kunigas.
 10. Gegužės 30 d. – Švč. Trejybė.
 11. Gegužės 31 d. – Švč. M. Marijos Apsilankymas.

Esate laukiami.