Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gegužės šeštadieniais Šiluva kviečia į pokalbių ciklą „Marija – didžioji piligrimė“

2020 m. pandemija nesustabdė troškimo gegužės mėnesį skirti Švč. Mergelei Marijai, todėl visus penkis šeštadienius buvo diskutuojama opiais Jėzaus Motinos ir mūsų gyvenimo klausimais.

2021 m. tampa ne išimtimi, o veikiau prielaida kurti tradiciją pratęsiant šeštadienio pokalbius Šiluvoje. Šį kartą, pasauliui einant savotišką prasmės paieškų piligrimystę, siūlome atsigręžti į Mergelę Mariją kaip mylinčią Mamą, Juozapo Sutuoktinę, kaip didžiąją gyvenimo piligrimę. Raginame gyvosios piligrimystės patirtį rašyti ne tik nueitais kilometrais, bet ir prisiliesti mintimis bei apmąstymais penkis gegužės šeštadienius gilinantis į Marijos gyvenimo piligrimystę.

Pokalbiai vyks šeštadieniais, nuo 20 val. online formatu. Juos stebėti bus galima Šiluvos šventovės feisbuko paskyroje, Kauno arkivyskupijos jutubo kanalu bei feisbuke, taip pat delfi.lt Pirmasis pokalbis simboliškai prasidės pačią pirmąją gegužės dieną, kuri yra ir liturginė Šv. Juozapo Darbininko šventė. Šįmet pokalbių ciklą pradės Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas tema „Kelias į susitikimą“. Šis vakaras sykiu bus ir Motinos dienos išvakarės, kuriose itin svarbus yra ir vyro, šiuo atveju Marijos Sutuoktinio šv. Juozapo, vaidmuo, jo pasitikėjimas, palaikymas ir tyli malda.

Mergelės Marijos piligrimystė pažymėta nuolatinio ėjimo Dievo pašaukimo keliu – nuo kelionės pas Elzbietą iki kelionės į Egiptą, nuo Jėzaus gimimo iki Kanos vestuvių bei pirmojo stebuklo. Jėzus buvo apsuptas šeimos – Juozapo ir Marijos, žemiškųjų tėvų, kurie kartu puoselėjo meilę vaikui, meilę Dievui, meilę gyvenimui. Tad kokia prasmės pripildyta piligrimystė gali būti ir mūsų kelionė per gyvenimą, kai įsižiūrime į prasmingiausius pavyzdžius, atrandamus Nazareto šeimos gyvenime.

Todėl ir pokalbių ciklą pratęs temos bei kalbėtojai, atliepiantys Mergelės Marijos piligrimystę, kuri negali būti atribota nuo šeimos ir nuo Juozapo, visada patylomis einančio greta ir palaikančio didžiąją Marijos kelionę. Tikimės, jog šie pokalbių vakarai bus prasminga Juozapo bei Šeimos – Meilės džiaugsmo – metų tęstinumo ir išpildymo dalis. O pokalbių vakarams jaukumą bei prasmingus klausimus garantuos moderatoriai – Kauno arkivyskupijos sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė ir diakonas Darius Chmieliauskas. Kaip ir praėjusiais metais, bus galimybė tiesiogiai užduoti klausimus pašnekovams. Kviečiame jungtis!

Gegužės mėnesio pokalbių ciklo „Marija – didžioji piligrimė“ programa ir dalyviai:

1 d. Kelias į susitikimą. Pokalbio dalyvis – arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

8 d. Odė džiaugsmui. Pokalbio dalyvis – kunigas Artūras Kazlauskas.

15 d. Vanduo ir vynas. Pokalbio dalyviai – Vijoleta Vitkauskienė.

22 d. Dvasios pandemija. Pokalbio dalyviai – Arūnas ir Lina Raudoniai.

29 d. Saugiai keliauti. Pokalbio dalyviai – diakonas Audrius ir Asta Jesinskai.

Šaltinis: siluva.lt