Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Giesmių pynė Marijai 2024

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje gegužės 24 dieną šventomis Mišiomis prasidėjo jau septynioliktoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“. Šventės įkvėpėjas ir globėjas Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir klebonas Gintaras Jonikas pasveikino šventės dalyvius, svečius ir kartu įsijungė į giesmių pynę.

Giesmių šventėje dalyvauja iki 700 dalyvių: Šiaulių apskrities bendrojo lavinimo mokyklų, muzikos mokyklų, gimnazijų mokiniai, vaikų lopšelio – darželio auklėtiniai, Šiaulių vyskupijos jaunimo chorų vaikai ir jaunimas.

Giesmių šventės tikslas – žadinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi sakraline muzika bei tobulinti ir kelti Šiaulių miesto ir apskrities mokyklų, vaikų lopšelių – darželių bei Šiaulių vyskupijos parapijinių vaikų ir jaunimo chorų bendradarbiavimą bei jų muzikinį lygį, skatinti kūrybiškumą.

Daugiau informacijos ir foto galerija: Sandoros progimnazijos svetainėje čia

Video čia ir čia