Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gruodžio mėnuo parapijoje

Gruodžio 1 d. advento pradžia. Šventiname Kalėdaičius /plotkeles/ Kūčių vakarienei. Kalėdaičius, žvakutes, vyskupo kalendorius, šeimų šventės kvietimus įsigykite krikštykloje, zakristijoje, klebonijos raštinėje.

Gruodžio 7 d. 17 val. – susitaikinimo pamaldos. 18 val. Šv. Mišios. Atlaidų vigilija.

Gruodžio 8 d. sekmadienį 12:30 val. švenčiame Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo atlaidus, bažnyčios 10-ies metų jubiliejų ir mūsų vyskupo Eugenijaus amžiaus jubiliejų. Šv. Mišias celebruos J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šv. Mišiose giedos ir koncertuos kamerinis choras POLIFONIJA. Koncertas „TEBŪNIE ŠVIESA“. Bažnyčiai giedame giesmę „Pakilk ir šviesk“, vyskupui „Viešpatie, laimink Jį“.

Gruodžio 11 d. 18:30 val. kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams. „ Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.

Gruodžio 15 d. rinkliava CARITAS veiklai paremti.

Parapijoje steigiama stalo teniso žaidimo grupės.( vaikų, jaunimo, suaugusiųjų). Registruokitės zakristijoje arba klebonijos raštinėje.

Esate laukiami!