Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Į arkivyskupus bus įšventintas monsinjoras Rolandas Makrickas

Šiandien istorinė diena Lietuvos katalikų bažnyčiai – į arkivyskupus bus įšventintas monsinjoras Rolandas Makrickas.

Iškilmės vyks Maria Maggiore popiežiškoje bazilikoje, vienoje iš trijų bažnyčių, kur popiežius aukoja šv. Mišias. Čia pastoraciją atlieka monsj. Rolandas Makrickas.

Maria Maggiore bazilika yra seniausia Dievo Motinai Marijai dedikuojama bažnyčia pasaulyje. Bazilikoje randasi dvi labai svarbios relikvijos – pasak bažnyčios tradicijos evangelisto šv. Luko nutapytas pats pirmas Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas-ikona, taip par Betliejaus prakartėlės edžių fragmentai, kuriose buvo paguldytas gimęs Jėzus.

Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su Tavimi, Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mirties valandą – Amen!
Šventoji Mergele Marija globok naująjį vyskupą Rolandą Makricką!
Garbė Lietuvai!

p.s. per LRT bus transliuojama tiesioginė šv. Mišių tranaliacija 16 val. Būkime visi kartu bendroje maldoje!