Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

III Gavėnios sekmadienis

III Gavėnios sekmadienis – prieš Sumos šv. Mišias – Kryžiaus Kelio mąstymas. Pirmasis mėnesio sekmadienis – Švč. Sakramento garbinimo procesija.

KURS UŽ MUS KALTUS KENTĖJAI, * Jėzau Kristau, Dieve mūsų, * būk mums gailestingas, būk mums gailestingas! * Būk mums gailestingas!

Kelios akimirkos:

Švč. Sakramanto pagarbinimo procesija

Graudūs verksmai (netrukus)