Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Įkrikščioninimo sakramentų šventimas

Įkrikščioninimo sakramentų šventės parapijoje 2024 metais:

PIRMOS KOMUNIJOS ŠVENTIMAS: gegužės 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 dienomis, skirtingu laiku.
Grafikas.

Švenčių akimirkos čia.

Pirmosios Komunijos šventimo dienomis, kai jos vyks vakare, gegužės 3, 4, 11, 18, 25 d., GEGUŽINĖS PAMALDOS vyks pusvalandžiu anksčiau, 17 val.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO ŠVENTIMAS: birželio 1, 7, 8, 9 dienomis, 18:00 val. Grafikas.

Sutvirtinimo Sakramento šventimo dienomis birželinės pamaldos vyks pusvalandžiu anksčiau, t.y. 17 val.

Melskimės už mūsų vaikus ir jaunimą, kad būtų ištikimi Jėzaus Kristaus sekėjai, Mergelės Marijos mylėtojai, katalikiškų ir tautinių vertybių puoselėtojai.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į savo grupelių katechetes.

Jei turite ir norite pasidalinti švenčių nuotraukomis, atsiųskite jas el. paštu fb@mmnprasidejimas.lt Pasidalinsime soc. paskyrose ir parapijos svetainėje. Ačiū!!!