Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kaip kalbėti Rožinį?

Rožinio pamaldos Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje vyksta spalio mėn. kasdien, 17:30 val.

Pop. Jonas Paulius II sakė: „Kalbėti rožinį yra ne kas kita, kaip kartu su Marija įsižiūrėti į Kristaus veidą.“

Kaip kalbėti rožinį?