Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kalėdaičių įsigijimas

Artėjant gražiausioms metų šventėms – šv. Kalėdoms, kaip įprasta visose katalikų parapijose pradedamas parapijiečių lankymas ir namų laiminimas.

Deja, šie metai kitokie ne tik pasaulietinės visuomenės sluoksniuose, tačiau ir religinėse bendruomenėse. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausybės rekomendacijas, šiais metais parapijiečiai nebus lankomi dėl koronaviruso pandemijos grėsmės saugant vieni kitų sveikatą bei gyvybę. Todėl, kaip ir kiekvienais metais kviečiame nepamiršti gražių kalėdinių tradicijų.

Kalėdaičių (vadinamųjų plotkelių), kuriais dalinsimės prie Kūčių stalo, įsigijimas prasidės nuo lapkričio 29 dienos, bet norintys siųsti į užsienį savo artimiesiems, galite tai padaryti bet kada bažnyčios zakristijoje arba klebonijos raštinėje. Prašome laikytis saugaus atstumo ir saugoti vieniems kitus.

Kalėdaičių Kūčių vakarienei pasiimkite kiek jums reikia, nuneškite tiems, kurie negali ateiti pasiimti. Aukos už kalėdaičius skiriamos bažnyčios ir bažnyčios tarnų išlaikymui.

Palaiminto Jums laiko ir sveikatos linki Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos kunigai ir bažnyčios tarnai.