Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Karantinas

Mieli parapijiečiai, skaitykite vyskupų laišką gavėniai ir vyskupų informaciją dėl sielovados karantino sąlygomis.

Tačiau joks virusas negali atšaukti privačiai aukojamų Šv. Mišių. Todėl šiuo ypatingai sunkiu ir pavojingu laikotarpiu nepamirškite maldos tiek už gyvus, tiek už mirusius.

Jūsų intencijomis Šv. Mišios mūsų bažnyčioje aukojamos kasdien už uždarų durų.

Tad jei norite, kad būtų aukojamos Šv. Mišios jūsų intencijomis, užeikite į bažnyčią-prie aukų dėžučių yra jums palikti vokai su lapeliais-parašykite intencijas ir datą kada norite Šv. Mišių. Voką su intencijomis įmeskite į bet kurią aukų dėžutę nuo 8 iki 18 h., kada galima lankyti šventovę ir pasimelsti prie Švč. Sakramento. Šv. Mišios bus paaukotos tą dieną kurią norite, tik nežinant valandos.

Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės?, sako apaštalas Paulius (Rom 8,35).

Sudėkime savo viltis į mūsų Viešpatį!