Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kasdieną reikia melstis arba giedoti iš visos širdies!

Laima Butkuvienė

1993 m. Lietuvos vyriausybės sprendimu „Nuklono“ gamyklos kultūros namai buvo perduoti tikintiesiems, pradėtos laikyti šventos mišios ir įkurtas bažnyčios choras. Pirmoji vadovė – Rita Razmaitė, paskui – Juozas Lygutas.

Viename iš miesto pietinio kvartalo daugiaaukščių namų užaugęs kunigas Arūnas Urbelis prisimena: „Labai reikėjo choro, kuris bet kurioje bažnyčioje gali būti prilygintas kraują varinėjančiam, t. y. gyvybę suteikiančiam organui. Pasikviečiau Mindaugą Žalalį, jauną ir talentingą chorvedį, kuris tuoj pat ėmėsi kurti chorą, rado labai gabią vadovę, pats dirigavo, o jo garsus tėvelis, chorvedys ir kompozitorius, Stasys Žalalis akomponavo. Per didžiąsias šventes yra giedojęs ir maestro Stasio Žalalio vadovaujamas Šiaulių universiteto choras „Pavasaris“. Sakoma, kad giedodamas meldiesi dvigubai. Manau, kad tas teiginys teisingas, nes muzika padeda įsijausti, pasiekti ir suvirpinti mūsų sielos jautriausias stygas“ (Iš Birutės Žymantienės straipsnio apie Bažnyčios kūrimąsi).

Aš į chorą atėjau 1997 m. Tada chorui vadovavo Mindaugas Žalalis. Vis dažniau jį pradėjo pavaduoti tėvas Maestro Stasys Žalalis. Nuo 2002 m. sausio jau dirbo dviese – sūnus ir tėvas Žalaliai.

Maestro Stasys Žalalis turėjo jaunatvišką dvasią, kūrė, statė, siekė padėti kitiems. Chorvedys labai mylėjo šeimą, darbą, bažnyčią. 2013 m. spalio 6 d. mūsų gerbiamas vadovas Stasys Žalalis mirė.

Nuo sausio mėnesio gavome jauną vadovą – Andrių Bartulį, kuris iki šiol yra su mumis. Dar yra vargonininkas Pranciškus, kuris retkarčiais pavaduoja mūsų vadovą.

Chore giedu 26 metus. Esu be galo laiminga. Jaučiuosi pakylėta, ypač per didžiąsias šventes giedant Frydricho Hendelio „Aleliuja“, „Džiaugsmingų šventų Kalėdų“ ir dar labai daug kitų giesmių…

Negalėčiau išskirti nė vieno vadovo. Kiekvienas yra žmogus – nepakartojamas, savitas. Metams bėgant kai kas užsimiršta, išnyksta. Išlieka tai, kas tikra, žmogiška. Chore giedame keturiais balsais: sopranai, pirmi ir antri altai, tenoras Aloyzas ir bosai. Mus sieja geranoriška atmosfera. Mus sieja vienas tikslas, kad kuo geriau suskambėtų giesmė.

Taigi, dabar viskas yra gerai. Turime jauną, energingą vadovą, ruošiamės Šv. Kalėdų iškilmėms…

Sveikiname visus artėjančių Šv. Kalėdų proga ir linkime, kad užgimęs Kūdikėlis dovanotų ramybę, saugumą ir tiesą. Stebuklai būna paprasti, tiesiog kasdieną reikia melstis arba giedoti iš visos širdies!

Straipsnis iš jubiliejinio, 30 metų parapijos sukakčiai skirto laikraščio; 2023 m. gruodžio mėn., Nr. 2.