Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Katechumenatas – suaugusiųjų pasiruošimas sakramentams

Katechumenatas yra tiesiogiai skirtas trims suaugusiųjų grupėms:

  • nekrikštytiesiems;
  • krikštytiems Katalikų Bažnyčioje, bet nepriėmusiems Sutvirtinimo ir/ar Pirmosios Komunijos;
  • krikštytiems kitoje kriškčioniškoje Bažnyčioje, norintiems pilnai įsijungti į Katalikų Bažnyčią.

Šiaulių vyskupijoje dėl pasirengimo sakramentams teirautis parapijoje pagal gyvenamąją vietą.

Pirmasis susitikimas spalio 6 d. (ketvirtadienį) 18:00 val. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje, Tilžės g. 186.
Tel. 8 685 06714; evangelizacijoscentras@gmail.com

Šiaulių vyskupijos informacija