Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena

Mieli parapijiečiai, rugsėjo paskutinis sekmadienis – keliaujančiųjų ir vairuotojų diena.

Rugsėjo 25 dieną, 12:30 val. Šv. Mišiose drauge melsimės už žuvusius ir nukentėjusius eismo nelaimėse, taip pat laiminsime vairuotojus ir keliuose dirbančius žmones, ir betarpiškai po Šv. Mišių šventinsime Jūsų automobilius bei kitas transporto priemones.

Esate laukiami.