Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Koncertas

Mielieji, rytoj mūsų bažnyčioje po 9:30 val. Šv. Mišių koncertuos operos dainininkė Kristina Stasė Petrauskas.
Šiuo metu solistė gyvena Vilniuje, gimtasis miestas Detroit, MI, JAV.
Akompanuoja vargoninkė Lolita Liamo, Vilnius.
Pusvalandį giesmių dainininkė ir vargoninkė skiria Ukrainos žmonėms, žūtbūtinėje kovoje už laisvę, gyvybę ir gyvenimą be karo.
Kviečiame atvykti į šv. Mišias ir pasiklausyti viešnių atliekamos programos.
Slava Ukraini! 🇺🇦