Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kovo mėn. parapijoje

Kovo mėn. pirmąją savaitę meldžiamės:

1. Kovo 1 d., trečiadienį – 18 val. meldžiant šv. Jono Pauliaus II užtarimo;
2. Kovo 2 d., ketvirtadienį – 18 val. meldžiant šv. Juozapo užtarimo;
3. Kovo 3 d., penktadienį – 8 val. meldžiant pal. Teofilio Matulionio užtarimo; 18:00 val.  meldžiant Švč. Jėzaus Širdies užtarimo.
4. Kovo 4 d., šeštadienį, Šv. Kazimieras. 11 val. šv. Mišios į Šv. Kazimierą. 18 val. meldžiant Švč. Mergelės Marijos užtarimo;
5. Kovo 5 d., II Gavėnios sekmadienį – 8 val. meldžiamės į Dieviškąjį Gailestingumą;
6. Kovo 6 d. pirmadienį – 18 val. meldžiant arkangelo Mykolo užtarimo;
7. Kovo 7 d. antradienį – 18 val. meldžiant šv. Antano užtarimo;

Kovo 4 d., šeštadienį, Šv. Kazimieras, šv. Mišios į Šv. Kazimierą – 11 val.

Kovo 11 d., šeštadienį, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą – 11 val. Kitos Šv. Mišios – šeštadienio tvarka.

Kovo 12 d., sekmadienį 11:00 val. šv. Mišiose choras „Dagilėlis“ negiedos. Linkime greitai pasveikti! Visada esate laukiami mūsų bažnyčioje!

Kovo 18 d., šeštadenį, 17:30, ​​​​​Kirnaičių kultūros namų senovinio giedojimo kolektyvas (vadovas Gediminas Andrašiūnas) mūsų bažnyčioje giedos „Kantičkas”. Kviečiame parapijiečius atvykti paklausyti senovinių giesmių, arba giedoti kartu! Paklausyti galite čia >>>

Kovo 20 d., pirmadienį, Šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis. Šv. Mišios 8:00, 11:00 ir 18:00 val.

Kovo 25 d., šeštadienį, Viešpaties apreiškimas Švč. Mergelei Marijai.

Gavėnios Rekolekcijos – Dvasinis atsinaujinimas
Rekolekcijos jaunimui:
Kovo 19 d., sekmadienį, 17 val., vedėjas kun. teol. lic. Tomas Janavičius;
Rekolekcijos parapijai:
Kovo 25 d., šeštadienį, 16:30 val., vedėjas monsinjoras teol. lic. Aurelijus Žukauskas;
Kovo 26 d., sekmadienį, 16:30 val., vedėjas kun. dek. liturg. lic. Mindaugas Grigalius.
Rekolekcijų programą apima mąstymai, sąžinės patikrinimas, susitaikymo sakramentas – išpažintis, konferencijos, giesmės, šv. Mišios ir homilija.
Būkime sąmoningi katalikai ir tinkamai pasirenkime šv. Velykų sutikimui!

Gavėnios laikotarpiu KRYŽIAUS KELIAS: penktadieniais 17:30 val. ir sekmadieniais 12:00 val.
Liturgijos metu giedamos prasmingos giesmės, atmenant kaip Kristus dėl mūsų kentėjo – Graudūs verksmai ir Kalnai.

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui

Melskimės už tuos, kurie kenčia dėl blogio, patirto iš bažnytinės bendruomenės narių, kad jie pačioje Bažnyčioje rastų konkretų atsaką į savo skausmą ir kančią.

Jeigu šiemet nuspręstumėte 1,2% GPM skirti Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai, tai galite padaryti iki 2023 m. gegužės 2 d. Daugiau >