Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Prašymas skirti 1,2 GPM

Jeigu šiemet nuspręstumėte 1,2% GPM skirti Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai, tai galite padaryti iki 2023 m. gegužės 2 d.

Elektroninę FR0512 formos versiją galite užpildyti VMI svetainėje adresu:
 http://deklaravimas.vmi.lt 
pasirinkus skiltį Deklaravimas – Pildyti formą.

Pagal LR Paramos ir labdaros Įstatymą galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Jei šia teise nepasinaudosite, pinigai liks valstybės biudžete ir bus panaudojami valstybės nuožiūra.

PARAPIJOS REKVIZITAI

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
Įmonės kodas: 192057666
Gegužių g. 57 , LT- 78327, Šiauliai

LT48 7180 0000 0170 0219 – AB Šiaulių bankas
LT32 7300 0100 0239 3246 – AB Swedbank

Iš anksto dėkojame už Jūsų darbus, daromus iš širdies.

Jūsų klebonas GINTARAS ANTANAS JONIKAS