Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kovo mėn. parapijoje

· Pelenų Diena, Trečiadienis – Kovo 2 d. Gavėnios pradžia.

· Šv. Mišios ir pelenų šventinimas, tikinčiųjų pelenais barstymas 8:00, 11:00 ir 18:00 val.

· Gavėnios laike Kryžiaus Kelio mąstymas: Sekmadieniais 12 val. ir Penktadieniais 17:30 val.
Sekmadieniais Sumos metu giedami „Graudūs verksmai“.

· Šv. Kazimieras. Lietuvos globėjas, šventė – Kovo 4 d., penktadienį. Šv. Mišios 8:00, 11:00 ir 18:00 val.

· Eucharistijos Naktinė Adoracija – iš kovo 4 d. nakties į 5 d. rytą. Pradžia 21:00 val. – šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Adoracija vyks iki 7:00 val. ryto.

· Maldos sekmadienis už pasaulio lietuvius – Kovo 6 d.

· Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Diena – Kovo 11 d. 11:00 val. kviečiame į Šv. Mišias už Tėvynę Lietuvą.

· Šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis – Kovo 19 d., šeštadienis.

· Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai – kovo 25d.

o p.s. Pelenų Dieną ir Gavėnios penktadieniais yra privalomas pasninkas – susilaikymas nuo mėsiškų valgių bei pramogų. Gavėnioje padarome daugiau gerų darbų artimui. Primename, kad Gavėnioje rimtai pasiruošiame ir atliekame Velykinę išpažintį.

Kviečiame vakarais iš kart po mišių kalbėti Rožinio maldą už Ukrainą ir taiką pasaulyje!