Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kovo mėnuo parapijoje

Kovo mėnuo parapijoje.

Gavėnios laike kryžiaus kelias einamas sekmadieniais 12 val. ir penktadieniais 17:30 val. Sumos metu giedami „Graudūs verksmai“.

Kovo 20 d. „24 valandos Viešpačiui“.

Susitaikinimo pamaldos – gavėnios rekolekcijos:

Saulėtekio, Šiaulių universiteto, Lieporių ir Romuvos gimnazijų bendruomenėms kovo 20 d. (penktadienį) 13:00 –Vienuolio kapucino Vincento Tamošausko bendravimas su jaunimu.
13:45. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Kovo 21 d. (šeštadienį) 16 val. besiruošiančių priimti I Šv. Komuniją išpažintis ir 17 val. besiruošiančių sutvirtinimo sakramentui ir suaugusiųjų išpažintis. 18 val. Šv. Mišias aukos vienuolis kapucinas Vincentas Tamošauskas.

Kovo 22 d. (sekmadienį) rekolekcijų 3–ioji diena. Rekolekcijų vadovas kapucinų vienuolis Vincentas Tamošauskas.

Esate laukiami.