Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kryžių kalno atlaidai 2022

„Visuomet džiaukitės Viešpatyje“ (Fil 4,4).

Liepos 30-31 dienomis vyks tradiciniai Kryžių kalno atlaidai. Tik šiemet jie bus kitokie – tai bus kartu ir Šiaulių vyskupijos jubiliejinių metų kulminacija.

Atlaidų programa:

Liepos 30 d. (šeštadienį) – 19:00 val.

Vigilija Kryžių kalne – Kryžiaus kelias. Nuvykti į vigiliją bus galima autobusu, kuris 18:00 val. išvyks iš stotelės, esančios šalia vyskupijos pastoracinio centro.

Liepos 31 d. (sekmadienį) – 11:00 val.

Piligriminis žygis nuo Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros į Kryžių kalną. Nuo 14:00 val. Kryžių kalne vyks Susitaikinim pamaldos ir bus klausoma išpažinčių.
15:00 val. Šv. Mišios Kryžių kalne, vietoje, kur šv. Jonas Paulius II aukojo Šv. Mišias.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Autobusai „Šiauliai – Kryžių kalnas – Šiauliai“ kursuos liepos 31 d. (sekmadienį) nuo 15:00 iki 18:00 val. Išvykimas iš Šiaulių autobusų stoties I-os stovėjimo aikštelės ir iš „Prisikėlimo aikštelės“ stotelės priešais Šiaulių Dramos teatrą (Tilžės g. 170).