Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kryžių kalno atlaidai 2023

Keletas akimirkų. Už nuotraukas dėkojame Leonui Nekrašui.

Šv. Mišių įrašas LRT mediatekoje čia

Kryžių kalno atlaidai KRYŽIUS MŪSŲ VILTIS IR STIPRYBĖ liepos 29-30 dienomis. Atlaidai skirti šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 30 metų jubiliejui.

Atlaidų programa 2023

Liepos 29 d. (šeštadienis).
19 val. vigilija Kryžių kalne – Kryžiaus kelias.

Liepos 30 d. (sekmadienis).
11 val. piligriminis žygis nuo Šiaulių Katedros į Kryžių kalną.
nuo 14 val. Kryžių kalne vyks Susitaikinimo pamaldos ir bus klausoma išpažinčių.
15 val. šv. Mišios Kryžių kalne, vietoje, kur šv. Jonas Paulius II aukojo šv. Mišas.
Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas JE Eugenijus Bartulis, svečiai vyskupai ir kunigai.
Giedos Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros choras „Džiaugsmas“ (vad. Romualdas Juzukonis).
Gros Šiaulių pučiamųjų orkestras (vad. Sigitas Vaičiulionis).

Maloniai kviečiame dalyvauti!