Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kryžių kalno atlaidai

Liepos 25 d.

  • 15:00 val. nuo katedros nešime epidemijų ir negandų KRYŽIŲ – KARAVYKĄ, dėkodami Dievui, kad saugojo mūsų Lietuvos žmones ir melsime palaimos ir apsaugos ateičiai.
  • 19:00 val. Apmąstysime KRYŽIAUS KELIO STOTIS KRYŽIŲ KALNE. (Autobusas 18:00 val. nuo pastoracinio centro nuveš ir atgal parveš).

Liepos 26 d.

  • 11:00 val. Piligriminis žygis nuo Katedros į KRYŽIŲ KALNĄ.
  • 14:00 val. galėsime atlikti išpažintį.
  • 15:00 val. Šv. Mišias KRYŽIŲ KALNE aukos Apaštalinis Nuncijus, Lietuvos vyskupai ir kunigai.

Maloniai kviečiame ir mielai laukiame!