Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kun. Raimundo primicijų Šv. Mišios

Kun. Raimundo primicijų Šv. Mišios Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.