Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 35-ąją Eucharistinę Adoracijos naktį

Padėkos intencija: Garbiname Švč. Jėzaus Širdį ir gerbiame Nekaltąją Švč. Mergelės – Motinos Marijos Širdį 2018 m. iš birželio 8 osios į birželio 9 – ąją Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo  bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)

„Monstra te esse Matrem misericordiae!”

PROGRAMA

20.00 – 21.00   Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.

21.00  ŠV. MIŠIOS ŠVČ. Jėzaus Širdies garbei su Vakarine Valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupas Jo  Ekscelencija Eugenijus Bartulis.

Giedos  Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Pranciškus Alseika.

22.00 – 23.00  Švč. Sakramento Adoracija tyloje

23.00 – 24.00 Džiaugsmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Vadovauja  Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės grupė.  Ats. Stasė Marcinkienė.

00.00  ŠV. MIŠIOS NEKALČIAUSIOSIOS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI su Aušrine Valandų liturgija.

Vadovauja ir homiliją sako Pašvitinio Švč. Trejybės parapijos klebonas Vidmantas Kapučinskas.

Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Pranciškus Alseika.

1.00 – 2.00  Švč. Sakramento Adoracija tyloje.

 2.00 – 3.00Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Vadovauja Šiaulių Pasauliečių Pranciškonų regiono ministrė Gražina Stravinskaitė.

3.00 – 4.00    Gailestingumo valanda. Ats. Švč. M. Marijos Aušros Žvaigždės Legiono nariai.

4.00 – 5.00   Garbingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Vadovauja Dievo tarno kunigo ignaco štacho grupė. Ats. Vytautas Daunys.

5.00   ŠV. MIŠIOS ŠVČ. Trejybės garbei su Rytmetine Valandų liturgija.

Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.

Giedos  Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Andrius Bartulis.

6:00                                              Tave Viešpatie Garbiname!