Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 39-ąją Eucharistinę adoracijos naktį

Atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę Lietuvą, pasaulį 2019 m. iš kovo 8- osios į kovo 9 – ąją
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)
“Garbiname Tave Viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname Tave, kad Šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį !”

PROGRAMA

 • 20:00-21:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 21:00 Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei su vakarine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių Švč. M.M.N.P.P vik. kun. Jordanas Urbonas.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios ir jaunimo choras, vad. Andrius Bartulis.
 • 22:00-23:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 23:00-24:00 Skausmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai.
  Ats. Irena Tunaitienė (Motinos maldoje).
 • 00:00. Šv. Mišios Švč. M. Marijos Širdies garbei su aušrine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupijos kancleris kun. bažn. t. lic. Evaldas Alūza. Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios ir jaunimo choras, vad. Andrius Bartulis.
 • 1.00 – 5.00 Kalvarijos kalnų giedojimas. Giedos žemaičių grupė. Vadovas Gintaras Naudžiūnas.
 • 5.00 Šv. Mišios Švč. Trejybės garbei su rytmetine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako klebonas
  teol. lic. Saulius Paliūnas.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Pranciškus Alseika.
 • 6:00 Tave Viešpatie Garbiname!