Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 43-iąją Eucharistinę adoracijos naktį

Šloviname Kristų Karalių 2019 m. iš lapkričio23-ios į lapkričio 24-ąją
(iš šeštadienio į sekmadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).
“Visagali amžinasis Dieve, tu savo mylimajame Sūnuje, Visatos Valdove, panorėjai visa suvienyti kaip Galvoje; padaryk, kad visa kūrinija, iš pikto vergijos išvaduota, didžiadvasiškai tau tarnautų ir be paliovos tave šlovintų.”

PROGRAMA

 • 20:00-21:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 21:00-22:00  Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei su vakarine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija EUGENIJUS Bartulis. Giedos Švč. M. M. NP bažnyčios jaunimo choras, vad. A. Bartulis.
 • 22:00-23:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 23:00-24:00  Džiaugsmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. 
  Ats. Šiaulių Švč. M. Marijos NPP grupė „ Motinos maldoje“.
 • 00:00. Šv. Mišios Švč. M. Marijos Širdies garbei su aušrine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių katedros vikaras kun. Raimundas Šnapštys. Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Pranciškus Alseika.
 • 1:00-2:00  Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 2:00-3:00 Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. DT Barboros Žagarietės grupė.
 • 3:00-4:00 Skausmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. Švč. M. Marijos Aušros Žvaigždės legionas.
 • 4:00-5:00 Garbingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. DT kunigo Ignaco Štacho grupė.
 • 5:00-6:00  Šv. Mišios Švč. Trejybės garbei su rytmetine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Andrius Bartulis.
 • 6:00 Tave Viešpatie Garbiname ! Tave Viešpatie išpažįstame !