Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 52-ąją Eucharistinę adoracijos naktį

KVIEČIAME į 52-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę Lietuvą, pasaulį 2021 m. iš balandžio 9-osios į balandžio 10 – ąją (iš penktadienio į šeštadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)
„Garbiname Tave Viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname Tave, kad Šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!”

PROGRAMA

 • 20:00-21:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 21:00-22:00  Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei su vakarine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupo generalvikaras kun. dr. Saulius Matulis.
  Giedos Švč. M. M. NP bažnyčios choras, vad. Pranciškus Alseika.
 • 22:00-23:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 23:00-24:00  Džiaugsmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. 
  Ats. Stasė Marcinkienė ir Ernesta Mockutė“.
 • 00:00. Šv. Mišios Švč. M. Marijos Širdies garbei su aušrine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Respublikinės ligoninės kapelionas kun. teol. lic. Tomas Kedušis. Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Pranciškus Alseika.
 • 1:00-2:00  Tiesiogiai per Marijos radiją – Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. Laisva ir Viktoras Jankauskai.
 • 2:00-3:00 Tiesiogiai per Marijos radiją – Skausmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. Asta Jakševičienė ir Birutė Darjeva.
 • 3:00-4:00 Gailestingumo vainikėlis ir Garbingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. Nijolė Vežikauskienė ir Janina Skačkauskienė.
 • 4:00-5:00 Tiesiogiai per Marijos radiją – Jėzau, pasitikiu Tavimi. Ats.: Gintarė Vasiukevičiūtė.
 • 5:00-6:00  Šv. Mišios Švč. Trejybės garbei su rytmetine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Pranciškus Alseika.
 • 6:00 Tave Viešpatie Garbiname! Tave Viešpatie išpažįstame!