Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 59-ąją Eucharistijos adoracijos naktį

KVIEČIAME į 59-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Švč. Sakramento adoracija prasidės birželio 24 d. 20:00 val. ir tęsis iki ryto. Šv. Mišios bus aukojamos 21:00, 24:00 ir 5:00 val.

Adoracijos intencija – garbiname Švč. Jėzaus Širdį ir gerbiame Nekaltosios Švč. Mergelės – Motinos Marijos Širdį.

Tave Viešpatie Garbiname! Tave Viešpatie išpažįstame!

Esate laukiami!