Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 60-ąją Eucharistijos adoracijos naktį

KVIEČIAME į 60-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Švč. Sakramento adoracija prasidės rugsėjo 14 d. 20:00 val. ir tęsis iki ryto. Šv. Mišios bus aukojamos 21:00, 24:00 ir 5:00 val.

21:00 šv. Mišias aukos JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Adoracijos intencija – nuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiuotojo Sopulingąją Motiną.

Tave Viešpatie Garbiname! Tave Viešpatie išpažįstame!

Esate laukiami!