Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 63-ąją Eucharistijos adoracijos naktį

KVIEČIAME į 63-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Švč. Sakramento adoracija prasidės vasario 24 d., penktadienį, 20:00 val. ir tęsis iki ryto. Šv. Mišios bus aukojamos 21:00, 24:00 ir 5:00 val.

2023 m. gavėnios pradžia – Pelenų diena – vasario 22 d.

Atsiteisimo intencija už save, parapiją ir šeimas, sveikatą, vyskupiją.
Už Tėvynę Lietuvą.

Tave, Viešpatie, garbiname! Tave, Viešpatie, išpažįstame!

Esate laukiami!