Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

KVIEČIAME į 65-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ

KVIEČIAME į 65-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Švč. Sakramento adoracija prasidės birželio 16 d., penktadienį, 20:00 val. ir tęsis iki ryto. Šv. Mišios bus aukojamos 21:00, 24:00 ir 5:00 val.

Penktadienį po Devintinių – Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Šeštadienį po Devintinių – Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdies minėjimas.

Garbiname Švč. Jėzaus Širdį ir gerbiame Nekaltąją Švč. Mergelės – Motinos Marijos Širdį. Padėkos intencija už tėvynę Lietuvą.

Tave, Viešpatie, garbiname! Tave, Viešpatie, išpažįstame!

Esate laukiami!