Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 67-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ

KVIEČIAME į 67-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Švč. Sakramento adoracija prasidės lapkričio 25 d., šeštadienį, 20:00 val. ir tęsis iki ryto.

Šv. Mišios 21:00 val.
Kitos Šv. Mišios – 24:00 ir 5:00 val. ryte.
Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios parapijos klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas – 24:00 val.
Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios parapijos vikaras, kun. Gediminas Kasperavičius – 5:00 val.

Kristaus Karaliaus iškilmė lapkričio 26 d. Šloviname Kristų Karalių! Padėkos intencija už tėvynę Lietuvą.

Tave, Viešpatie, garbiname! Tave, Viešpatie, išpažįstame!

Esate laukiami!