Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 69-ąją Eucharistijos Adoraciją

KVIEČIAME į 69-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Švč. Sakramento adoracija prasidės vasario 23 d., penktadienį, 20:00 val. ir tęsis iki ryto.

Gavėnios pradžia – Pelenų diena – vasario 14 d. Atsiteisimo intensija už save, parapiją ir šeimas, sveikatą, vyskupiją. Padėkos intencija už tėvynę Lietuvą, taiką pasaulyje.

21:00 val. šv. Mišias aukos JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Kitos Šv. Mišios – 24:00 ir 5:00 val. ryte.

Tave, Viešpatie, garbiname! Tave, Viešpatie, išpažįstame!

Esate laukiami!