Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kvietimas į Mišias už a.a. kun. Saulių Paliūną, vasario 12 d.

Mieli Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos parapijiečiai, šiauliečiai ir kitų parapijų žmonės!

Vasario 12 d. sueina mėnuo, kai Viešpats pašaukė į Amžinybę mūsų mylimą kunigą Saulių Paliūną.
Jus visus kviečiu atvykti ir gausiai dalyvauti šv. Mišių aukoje už a.a. kunigą Saulių, kurios vyks šeštadienį, vasario 12 d., 12 val. dienos.
Pamaldos prasidės prie kapo, Katedros šventoriuje, 11:00 val. Vėliau visi vyksime į Mišias, į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, kur švęsime gyvenimą.
Rinkliava bus daroma a.a. kun. Sauliaus Paliūno projektui – Lurdo įgyvendinimui.

Amžiną atilsį duok mirusiems, Viešpatie…

Kun. Kleb. Gintaras A. Jonikas