Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Lurdo statyba Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapijos šventoriuje

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapijos šventoriuje pradėtas Lurdo statymas Nekaltajai Švč. Mergelei Marijai, mūsų parapijos globėjai.

Dalinamės darbų eiga, kad matytumėte kaip jos vyksta. Nuolat bus papildoma.