Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kvietimas į Šv. Agotos duonos pašventinimą

Šiandien 18 val. ir rytoj, sekmadienį, visų aukojamų šv. Mišių metu bus švetinama šv. Agotos duona.

Šv. Agota, tavo užtarimu meldžiame apsaugos nuo gaisrų ir nelaimių!