Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Lapkričio – gruodžio mėn. parapijoje

1.    Lapkričio 22 d. – Šv. Cecilija – muzikos globėja. Meldžiamės už mūsų vargonininkus ir choristus. Juos sveikiname.

2.    Lapkričio 24 d. (šeštadienį) į lapkričio 25 d. (sekmadienį) Eucharistinė Adoracijos Naktis. (EAN).

3.    Lapkričio 25 d. – Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius). Renkamos aukos kunigų seminarijai.

4.    Lapkričio 28 d. – trečiadienį 18:30 val. sakralinės muzikos koncertas „Advento akordas“. Kamerinis choras POLIFONIJA.

5.    Gruodžio 2 d. – I advento sekmadienis. Šventinami kalėdaičiai.

6.    Gruodžio 8 d. Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas ( Šiaulių vyskupijos globėja). 17 val. – susitaikinimo pamaldos. 18 val. Šv. Mišios. Atlaidų vigilija.

7.    Gruodžio 9 d., sekmadienis, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidai. Procesija prieš sumą.

8.    Gruodžio 16 d. – sekmadienį 13:30 val. Advento popietė. Dalyvauja Šiaulių r. mišrus choras „Gija“.

9.    Gruodžio 24 d. 22 val. – Kalėdų nakties Bernelių Šv. Mišios.

10.    Gruodžio 25 d. Kristaus gimimas (Kalėdos). Šv. Mišios vyks sekmadienių tvarka.

11.    Gruodžio 26 d. Kalėdų II diena. Šv. Mišios vyks sekmadienių tvarka. 13:30 val. Koncertas „Kalėdų šviesa“.

12.    Gruodžio 31 d. į sausio 1 d. – naujametinė adoracijos naktis – EAN.

Esate laukiami.