Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Lapkričio mėn. parapijoje

  1. Lapkričio 1 d. – Visų šventųjų iškilmė. Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje.  Šv. Mišios sekmadienių tvarka ir vakare 18 val. iškilmingos vėlinių Šv. Mišios su geduline procesija su penkiomis stotimis bažnyčioje.
  2.  Lapkričio 2 d.Mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės). Šventoji Motina Bažnyčia stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje. Šv. Mišios sekmadienių tvarka ir po sumos gedulinė procesija su penkiomis stotimis bažnyčioje.
  3. Visą lapkričio mėnesį visose Šv. Mišiose meldžiamės jūsų aukotojų intencijomis už mirusius.
  4. Lapkričio 9 d. 18 val. kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams. „Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.
  5. Lapkričio 16 d. Švč. M. Marija, Gailestingumo Motina.
  6. Lapkričio 20 d. (šeštadienį) į lapkričio 21 d. (sekmadienį) Eucharistinė Adoracijos Naktis (EAN-55). Programa.
  7. Lapkričio 21 d. – Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius). Renkamos aukos kunigų seminarijai. Meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą.  Meldžiamės už vargonininkus ir choristus, juos sveikiname.
  8. Lapkričio 28 d.  I Advento sekmadienis. Laiminami kalėdaičiai, advento vainikai ir žvakės.                          

                                                        

Esate laukiami.