Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Liepos mėn. parapijoje

SVARBU! Vasaros metu keičiasi sekmadienio Šv. Mišių laikas. Nuo birželio 2 d. iki rugpjūčio 31 d. sekmadienio (rugpjūčio mėnesį data bus patikslinta) Šv. Mišios vyks tokia tvarka: 8 – ryto, 9.30 – jaunimo, 11 val. – Suma, 18 val. – vakaro.

Popiežiaus maldos intencija liepos mėn. už ligonių sielovadą. Daugiau žiūrėti čia.

LIEPOS MĖN. PIRMOSIOS SAVAITĖS SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS. Meldžiamės į šventuosius prašydami užtarimo mūsų gyvenimui, šeimoms, vaikams, sveikatos sau ir kitiems.
07.01. pirmadienis – 18.00 val. meldžiant arkangelo Mykolo užtarimo.
07.02. antradienis – 18:00 val. meldžiant šv. Antano užtarimo.
07.03. trečiadienis – 18:00 val. meldžiant šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
07.04. ketvirtadienis – 18:00 val. meldžiant šv. Juozapo užtarimo.
07.05. penktadienis – 8:00 val. meldžiant pal. Teofiliaus Matulionio užtarimo. 18:00 val. meldžiant Švč. Jėzaus Širdies užtarimo.
07.06. šeštadienis – 18:00 val. meldžiant Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
07.07. sekmadienis – 8:00 val. meldžiamės į Dieviškąjį Gailestingumą. PIRMĄJĮ mėnesio sekmadienį Sumos šv. Mišių metu atliekama Švč. Sakramento garbinimo procesija.
Daugiau pamaldų laikas

KVIEČIAME VYKTI Į DIDŽIUOSIUS ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDUS. Išvykstame 9 val., liepos 6 d., iš parapijos stotelės. Būtina registracija. Daugiau informacijos: kelionių organizatorė Vitalija, tel. 8698 06110.
Raštinės tel. 8 41 500 010. Kelionės kaina 15 Eur.

Liepos 2 d., antradienis, Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė.
Liepos 16 d., antradienis, Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplierinė).
Liepos 22 d., pirmadienis, Šv. Marija Magdalietė.
Liepos 25 d., ketvirtadienis, Šv. Jokūbas, apaštalas.
Liepos 26 d., penktadienis, Šv. Joakimas ir Ona, Švč. Mergelės Marijos tėvai.

Kryžių Kalno atlaidai „Mūsų viltis VIEŠPATYJE“ (Ps 33, 20) 2024 liepos 27-28 dienomis. Daugiau

Liepos 29 d., pirmadienis, Šv. Morta, Marija ir Lozorius.