Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Lietuvos pedagogo, chorvedžio, vargonininko Stasio Žalalio 10-tosios mirties metinės

Spalio 5 d., ketvirtadienį, ​18 val. Šv. Mišios.
Po Šv. Mišių „Bičiulių choro” koncertas, vedėjas aktorius Vladas Baranauskas.

Klebonui kun. A. Urbeliui pakvietus, nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2014 metų sausio 1 d. mūsų parapijos chorui vadovo Mindaugas Žalalis ir Stasys Žalalis.

Žalalis Stasys, pedagogas, chorvedys, vargonininkas

Gimė 1943 04 21 Molėtų rajone, Skudutiškio kaime, vargonininko šeimoje. 1961 metais baigė Alsėdžių vidurinę mokyklą, vienerius metus buvo šios mokyklos muzikos mokytojas. 1962 – 1966 metais choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje-technikume. 1972 – 1977 metais neakivaizdiniu būdu muziką studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete. 1965 – 1980 metais dirbo Kuršėnų kultūros namų meno vadovu. 1970 – 1978 metais – Kuršėnų vaikų muzikos mokyklos mokytojas, o 1994 – 2000 metais šios mokyklos direktorius.

Nuo 1978 metų Stasys Žalalis – Šiaulių pedagoginio instituto Muzikos pagrindų katedros dėstytojas, 1981 – 1991 metais – Estetinio lavinimo katedros vedėjas, 1994 metais suteiktas docento vardas.

Stasys Žalalis 1979 – 1981 metais Šiaulių universiteto studenčių merginų choro „Pavasaris” – chormeisteris, 1981 – 2011 metais šio choro meno vadovas ir dirigentas. 1989 – 2013 metais – Šiaulių kamerinio choro „Bičiuliai” vadovas. Choras propagavo bažnytinę lietuvių kompozitorių muziką. Atkūrus Lietuvai nepriklausomybę, S. Žalalis su sakraline muzika aktyviai įsiliejo į bažnyčių auditoriją. Su choru „Bičiuliai” savo lėšomis keliavo į mažų miestelių bažnytėles, kur koncertuodavo.

2002 – 2013 metais – Šiaulių šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios vargonininkas, festivalio „Giedokim Marijai” sumanytojas. Jo sukurtos sakralinės giesmės skamba ne tik Šiaulių bažnyčiose, jas atlieka įvairūs Lietuvos chorai.

2011 metais ėmė užrašinėti vaikams sektas pasakas ir kurti naujas. 2013 metais išleista Stasio Žalalio knyga „Pasakos”.

2014 metais Birutė Žymantienė išleido knygą apie Stasį Žalalį „Maestro Stasys Žalalis”

Išleistos šios Stasio Žalalio sudarytos knygos:

„Muzikavimas” (1998), „Mūsų giesmės” (1998), „Giesmės” (1999), „Socialinis ugdymas” (2001), „Meninis ugdymas pradinėje mokykloje” (2001), „Būties šviesa” (2001), „Papūgos akiniai” (2001), „Ant kalno malūnėlis” (2002),”Muzikinio ugdymo aktualijos” (2002),

Mirė 2013 10 06 Šiauliuose, palaidotas Kuršėnų kapinėse.

Šaltinis: Molėtų viešoji biblioteka.